Other information and services: www.belgium.be

Paragon: een nieuwe en duurzame crisismanagement-tool

Laptop

Binnen het Nationaal Crisiscentrum wordt sinds 2021 achter de schermen van ICT/SecOps werk gemaakt van een gloednieuwe tool “Paragon”. Paragon zal vanaf januari 2024 niet alleen de huidige tool “ICMS” vervangen, maar ook een innovatieve aanpak en voortdurend doorontwikkeld platform bieden aan het NCCN en de partners inzake noodplanning en crisisbeheer. Hieronder geven we alvast een toelichting op een aantal pertinente vragen.

Wat is Paragon?

Paragon is een lange-termijn programma dat is opgezet binnen het Belgisch Nationaal Crisiscentrum en zal dienen als ondersteunend platform om het Crisiscentrum, zijn stakeholders en zijn gelijken in staat te stellen de noodplanning te beheren en het crisisbeheer in de ruimste zin te organiseren.

Door gebruik te maken van kaartlagen en talrijke gegevensbronnen kunnen we zien wat we niet kunnen zien (Digital Twin Visualisation), weten wat we moeten weten (Communication & Flow), gebruiken we de juiste gegevens en middelen (Single Sources of Truth) en verhogen we onze efficiëntie en paraatheid (Automation governed by human factor).

Door deze concepten te gebruiken en er Big Data, voorspellingsmodellen en Artificiële Intelligentie aan toe te voegen, zullen we in staat zijn de uitkomst van gebeurtenissen in de toekomst te verbeteren Belangrijkste concepten zijn:

 • Kaartlagen en databronnen combineren tot een digitale tweeling visualisatie
 • Case-based met interactie tussen impactgebieden en objecten
 • Microsoft365 technologie integreren met GIS technologie
 • Multi-user, meertalig, veilig, schaalbaar, open standaarden
 • Open source, in-house ontwikkeling binnen de NCCN/ICT-afdeling met al haar relevante specialistische profielen

Wie zijn de gezichten achter Paragon?

Binnen de directie ICT/SecOps werd een “Paragon Core Team” in stelling gebracht om, in samenwerking met de dienst Communicatie -die instaat voor het beheer van het huidige ICMS-, de sturing van het Paragon-programma te bewerkstelligen.

 • Kristof De Schepper: Business Project Manager
 • Alanda Savat: Technical project manager
 • Valerian Eisel: Communicatie & ICMS
 • Arne Stoffels: Business Analyst
 • Dominick Vansevenant: Program Manager & Product Owner

Hoe wordt het Paragon programma aangestuurd?

Zoals hierboven vermeld, wordt het Paragon programma centraal aangestuurd door het Paragon Core Team. Het Paragon Core Team staat in voor het organiseren van verschillende werkgroepen (WG’s) op verschillende bestuurs- en/of organisatieniveaus. Deze werkgroepen hebben als doel vinger aan de pols te houden met de operationele werking, en het capteren van de noden en behoeften dewelke opgenomen moeten worden in Paragon.

Hiervoor worden verschillende belanghebbenden uitgenodigd, om een zo breed mogelijk publiek te betrekken. Via (onder andere) een Project stuurgroep wordt toegezien op een vlotte doorcommunicatie vanuit het werkveld naar het ontwikkelingsteam, dat vanuit de geïdentificeerde noden en behoeften Paragon opbouwt, en ook verder zal ontwikkelen.

Wat is de vooropgezette tijdlijn?

Binnen dit toch wel ingrijpende veranderingstraject, waar we zullen overgaan van het gebruik van ICMS naar het gloednieuwe Paragon kunnen we de tijdlijn als volgt uitklaren:

 • Werkgroepen werden in het leven geroepen in Q2 van 2022 om er, vanuit betrokkenheid van de verschillende operationele diensten en disciplines, over te waken dat alle benodigde functionaliteiten meegenomen worden in het ontwikkeltraject. Deze werkgroepen worden verdergezet en zullen doorheen de tijd zowel qua samenstelling, frequentie en insteek evolueren.
 • Paragon versies: alvorens “live” te gaan met Paragon zullen, doorheen het ontwikkeltraject zullen er, een aantal opbouwende versies opgeleverd worden.
  • Alfa (Q2 2022): intern gebruik NCCN, met inbegrip van de basisfunctionaliteiten
  • Bravo (Q4 2022): intern gebruik NCCN met extra functionaliteit
  • Charlie (Q2 2023): breed inzetbaar met ICMS-functionaliteit
  • Delta (Q4 2023): breed inzetbaar, volledige ICMS-functionaliteit en meer. Deze versie zal ook de brede ingebruikname van Paragon betekenen.
  • Vanaf 2024 vindt de ontwikkeling van verdere functionaliteiten plaats, dewelke op geregelde tijdstippen geïntegreerd zullen worden.
 • Opleidingen vanaf Q3 2023, zullen zoveel mogelijk online gebeuren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld webinars of korte “tuturial videos”.
 • ICMS “End of Life” is voorzien einde 2023, waarop er omgeschakeld wordt op Paragon als Crisis Management Systeem.